BYSÛNDERE TRAINING

De gruttere ljeppers fan Winsum hawwe yn april in bysûndere training hân. Se ha kracht- en mentale training by de 10-fâldich Nederlands kampioen Highland Games, Pieter Karst Bouma út Winsum krigen . Dit wie in grut sukses.