FK Winsum 2021

Dé FRYSKE KAMPIOENEN 2021 – Rutger Haanstra (junioaren), Marrit v/d Wal (froulju), Nard Brandsma (senioaren), Germ Terpstra (jonges), en Inger Haanstra (famkes). It koe net...
Lês mear

FK Fierljeppen

It FK op 4 septimber giet troch as in Corona-check evenemint mei maks 750 besikers en in ljeppersfeest. De blaaskapel is derby, der binne foodtrucks...
Lês mear

NFM

Wy hawwe in prachtige NFM meimakke! Noch nea stienen der safolle Winsumers ljeppers yn de finale. Der wie in twadde plak foar Wisse Broekstra by...
Lês mear

Jeugd NFM

Yn’e hurde wyn waard hjoed it jeugd NFM yn It Heidenskip sprongen. Oan dizze gesellige jierlikse wedstryd, wêr’t ek de fierljepfreonen út Hollân oan meidogge,...
Lês mear