Grutsk op Mads

Grutsk op Mads; by de gemeentlike sportprizen wie in tredde plak foar de Fryske én Nederlânske kampioen fan de jeugd jonges 2019.  

Poiesz aksje

Dizze toppers hawwe hjoed by de Poiesz yn Dronryp west om munten yn ûntfangst te nimmen. We hoopje fansels op noch folle mear munten.