Bedankt!

Mei troch it enthousiasme, de oanwêzigens en help by de trainingen en wedstriden troch leden, âlders en oare frijwilligers ha wy in prachtig moai 2022...
Mear lêze

Fierljepgala

Ljeppersklub Burgum organisearre dit jier it fierljepgala. Iederien seach de prachtich út. De klassemintswinners waarden huldige. Dat wiene foar Winsum: By de ‘grutten’: Femke 3e...
Mear lêze