Fries Kampioenschap (FK)

In Winsum wordt sinds 1957 het Fries Kampioenschap (FK) Fierljeppen versprongen. Het FK is voor fierljeppers vergelijkbaar met de PC binnen het kaatsen. Een wedstrijd waar het hele fierljepseizoen naar toe wordt geleefd en de belangrijkste Friese fierljepwedstrijd.

Van 1957 tot 1985 werd het Frysk Kampioenschap gehouden op een eendaagse accommodatie op de Skâns over de Sint Japik. Vanaf 1985 worden de wedstrijden gehouden op de vaste accommodatie op het sportveldencomplex “Oer It Dok”.

fierljeppen winsum

fierljeppen winsum meten

fierljeppen  winsum veel publiek