FK Winsum 2021

Dé FRYSKE KAMPIOENEN 2021 – Rutger Haanstra (junioaren), Marrit v/d Wal (froulju), Nard Brandsma (senioaren), Germ Terpstra (jonges), en Inger Haanstra (famkes). It koe net...
Read More

JEUGD NK

Op 28 augustus wie it Jeugd NK Fierjeppen yn Kockengen. Coaches Thijs en Marije giene dêrhinne mei 4 pleatste bern fan Fierljep Feriening Winsum en...
Read More

JEUGD FK

Prachtige resultaten op it FK fierljeppen foar de jeugd yn Drylts: Hylke Brouwer sprong in nij PR fan 8,26 meter, in 2e plak by de...
Read More

NFM

Wy hawwe in prachtige NFM meimakke! Noch nea stienen der safolle Winsumers ljeppers yn de finale. Der wie in twadde plak foar Wisse Broekstra by...
Read More

Jeugd NFM

Yn’e hurde wyn waard hjoed it jeugd NFM yn It Heidenskip sprongen. Oan dizze gesellige jierlikse wedstryd, wêr’t ek de fierljepfreonen út Hollân oan meidogge,...
Read More