Wisse Broekstra Nederlânsk kampioen by de jonges

Wisse waard juster Nederlânsk kampioen by de jonges mei in nij Nederlânsk en dus ek Frysk rekord fan 20,72 meter.
Fan herte lokwinske Wisse!