Fierljepperij Winsum in de lift

3 juny 2013

Het fierljeppen in Winsum maakt progressie.  Het ledental van de Ljeppersklub Winsum groeit, de begeleiding en coaching is uitgebreid en het aantal ljeppers in de 1e klasse ligt hoger dan in voorgaande jaren. ,,It is allegearre hiel bemoedigjend”, aldus voorzitter Janeth van Elsloo van de Stichting Fierljep-akkommodaasje Winsum.

De fierljeppers zijn al enkele weken in actie. Komende zaterdag 8 juni doen ze Winsum aan. Er staan maar liefst drie wedstrijden op het programma. ’s Morgens om tien uur bijt de jeugd (derde klasse) de spits af, ’s middags om half drie is het de beurt aan de springers uit de tweede klasse en ’s avonds om zeven uur komen de deelnemers uit de eerste klasse in actie. ,,It is foar it earst dat alle ljeppers op ien dei yn Winsum yn aksje komme”, zegt Van Elsloo.

Er is meer aandacht voor de jeugd. Voorzitter Van Elsloo juicht die ontwikkeling toe. Ze werken niet alleen een competitie af, maar strijden op 9 augustus in IJlst ook om de Friese titel. ,,De jeugd moat prikkele wurde om der by belutsen te bliuwen.” De afdeling Winsum telt zo’n veertig jeugdleden. Om de jeugd goed te begeleiden zijn er meer trainers aangesteld. Naast Jimmo Smit zijn dat Jildou Keesiemaat, Nynke Veltman en Tjitske van der Sluis. ,,Mei ekstra trainers wurdt de jeugd ek stimulearre om troch te gean”, stelt de voorzitter.

De afdeling Winsum levert vier fierljeppers in de 1e klasse. Bij de junioren A is dat Siebe Bergsma uit Earnewâld, in de overgangsklasse zijn het Foppe Jan Jonker uit Winsum en Thijs Faassen uit Oosterbierum en bij de jongens springt Jelmer Wijnstra uit Tzum op het hoogste niveau.

De Stichting Fierljep-akkommodaasje Winsum is klaar voor het nieuwe wedstrijdseizoen. Na 8 juni komt de eerste klasse op 19 juli (19.00 uur) weer naar Winsum, een dag later 20 juli (19.00 uur)zijn er wedstrijden in het kader van de nationale competitie, waaraan zowel ljeppers uit Fryslân als uit Holland deelnemen.

De nationale competitie wordt dit jaar voor het eerst gehouden en bestaat uit vier wedstrijden, twee in Fryslân en twee in Holland. Op vrijdag 26 juli springt de derde klasse in Winsum, op zaterdag 3 augustus komen de tweede klassers in actie en op zaterdag 10 augustus zijn de Friese kampioenschappen.