Nieuwe container voor materiaal

Op zaterdag 20 april 2013 is een oude groene container verwijderd en is er een dubbelwandige – dus goed geïsoleerde – container voor in de plaats gekomen. Vrijwilligers, ouders van ljeppers en bestuursleden hebben samen de handen uit de mouwen gestoken om deze actie uit te voeren. Met materieel van Frankena één van de hoofdsponsors van het fierljeppen in Winsum is het gelukt om het zware gevaarte op zijn plek te krijgen. Daarmee is er weer voor jaren een goed onderdak voor het materiaal, reclameborden enz. gerealiseerd. Hieronder een paar foto’s van de werkzaamheden.

Nog een heel klein beetje verder schuiven en dan is de klus geklaard: De container staat waar hij moet staan.

containerverplaatsing