Iepening nije jeugdskânsen

Hjoed hat Ljeppie de Ljip, maskotte fan it Fryske fierljeppen, ús nije jeugdskânsen iepene, folge troch de earste jeugdwedstriid op dizze moaie skânsen. Wat is der hurd wurke troch alle frijwilligers om it klear te krijen. We binne der tige grutsk op!