Sponsorcontract met Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland

Op woensdag 2 maart tekenden Stichting Fierljep-akkommodaasje Winsum en Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland een sponsorcontract voor de komende drie jaar.

‘Wij zijn er trots op deze Friese sport te ondersteunen. En, ik ga zeker een kijkje nemen tijdens het FK Fierljeppen op 13 augustus. Ik woon dan voor een het eerst ‘live’ een wedstrijd bij’, aldus Elly van ‘t Hof.

Met deze sponsoring laat de Rabobank zien dat zij deze bijzondere sport een warm hart toedraagt. Het contract werd ondertekend door Elly van ‘t Hof, directievoorzitter van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland en Anna Martha van der Mei (voorzitter) en Freerk Broekstra (secretaris) vanuit Stichting Fierljep-akkommodaasje Winsum.