FK fierljeppen 1959

 

Kampioenen Fries Kampioenschap – 15-08-1959
Senioren Jan Wijnja 11.59
Dames Aukje Spijkstra 8.67
Junioren Tjeerd Veldstra 11.60


De kranten schreven:
LC > 04-08-1959 – Kampioensljeppen yn Winsum wurdt in great barren
LC > 11-08-1959 – Ljeppers kunnen nog twee avonden oefenen in Winsum
LC > 12-08-1959 – Fjirtich weinen foar ljeppersarena
LC > 1959 – In kertier Ijeppen foar BBC-televyzje
LC > 1959 – J Wynia Wurdum mei 11 m. kening ljepper yn Winsum

Sprong van Aukje Spijkstra bij het Fries kampioenschap fierljeppen / polstokspringen in Winsum. Zij was eerste kampioen bij de dames.

Sprong van Aukje Spijkstra bij het Fries kampioenschap fierljeppen / polsstokspringen in Winsum. Zij was eerste kampioen bij de dames.

 

Aukje Spijkstra

 

It scoreboerd