Fierljepgala

Ljeppersklub Burgum organisearre dit jier it fierljepgala. Iederien seach de prachtich út.

De klassemintswinners waarden huldige. Dat wiene foar Winsum:

By de ‘grutten’: Femke 3e by de dames, Wisse 1e en Germ 2e by de junioaren, Hilde 2e en Jeltske 3e by de famkes en Brent 1e by de jonges.

By de jeugd: Hieke 1e by de fammen 11-12 jr., Hylke 1e by de jonges 11-12 jr, Jurjen 3e by de jonges o/m 10 en Brecht 3e by de famkes o/m 10.