JEUGD NK

Op 28 augustus wie it Jeugd NK Fierjeppen yn Kockengen. Coaches Thijs en Marije giene dêrhinne mei 4 pleatste bern fan Fierljep Feriening Winsum en kamen werom mei 2 Nederlânske kampioenen!
By de jonges o/m 10 jier waard Hylke Brouwer kampioen mei in nij PR fan 10.01 m. By de jonges 11/12 waard Jorrit Bouwstra kampioen mei 11,07 m. Melle de Jong waard 12e mei 8,82 m. By de famkes 11/12 waard Hieke krekt 2e, se ferbettere har PR mei 1,3 meter en sprong 10,12 m.