3e klas wedstriid Heidenskip 15 july

It wie wer in topmoarn op Fierljeppen it Heidenskip, moai waar en goede PR’s!

Jongens > 12 jaar (jeugd)

3Jitse Postma, WinsumWI6.255.675.416.25

Jeugd Buiten Mededing

2Germ Terpstra, TzumWI9.078.539.078.87

Meisjes > 12 jaar (jeugd)

1Rianne Heeringa, WommelsWI6.555.666.55 (p.r.)5.88

Jongens 11-12 jaar

1Jelmer de Jong, TzumWI8.757.268.75 (p.r.)8.34
3Sipke Dokter, TzummarumWI8.538.53 (p.r.)7.987.63
12Harm Jan Boersma, EasterwierumWI6.290.006.186.29

Jongens tm 10 jaar

1Mads Tolsma, BerlikumWI8.027.788.02 (p.r.)7.64
5Brent Monsma, 0WI6.546.54 (p.r.)6.315.98
8Grytsen Boersma,WI5.234.68 (p.r.)4.89 (p.r.)5.23 (p.r.)

Meisjes 11-12 jaar

3Hilde v/d Weij, Sint JacobiparochieWI8.000.007.658.00
5Fimke v/d Haring, 0WI7.056.235.377.05
6Maaike Alkema, WinsumWI6.286.286.265.96

Meisjes tm 10 jaar

3Jeltske Terpstra, TzumWI6.144.70 (p.r.)6.14 (p.r.)