Nije wedstriid-shirts foar jeugd en frywilligers

Wy hawwe nije wedstriid-shirts foar de jeugd en foar de frywilligers; mei moochlik makke troch Frankena Loonbedrijf en Grondverzet te Winsum. Sneon 8 july wurde se foar it earst brûkt by de fierljepwedstriden yn Winsum.