13 mei 2017 Winsum op de Kaart

Feestelijke opening bij de Fierljepschans om 11.00 uur.

Fierljep Feriening Winsum Wij hebben de openings act met de 4 burgemeesters van Littenseradiel, Franekeradiel, Menameradiel en het Bildt. Na de opening is er een jeugdwedstrijd. Er is een stand met flyers en je kunt uitleg krijgen of het zelf een keer te proberen tijdens een clinic.