Facelift voor fierljepschans in WInsum

Aangezet door de aangescherpte eisen van het FLB en de wens om walbeschoeiing aan te brengen in de waterbak zijn er door de mensen van de terreinploeg plannen gemaakt voor een algehele facelift van onze accommodatie in Winsum. Onze subsidieaanvraag voor dit doel van de Stichting Fierljep Akkommodaasje Winsum werd door de gemeente  Littenseradiel grotendeels gehonoreerd.

Het eerste plan was om alleen langs drie kanten van de waterbak een hardhouten beschoeiing en een kleine oefenschans aan te brengen. Tijdens het wegpompen van een deel van het water verdween echter wederom een deel van het zandbed in de waterbak. Daar was niet op gerekend, maar aangezien de werkzaamheden toch al begonnen waren hebben we besloten om ook hier wat aan te doen. Hoewel het eveneens aanleggen van een houten beschoeiing aan de kant van het springbed het meest eenvoudig zou zijn, is toch voor een andere oplossing gekozen. Douwe Miediema, voorman van de terreinploeg, bedacht een ingenieuze constructie met zandzakjes. Deze worden gevuld met zeezand en als een ietwat schuin staande muur opgestapeld op de bodem van de waterbak, ingepakt in een speciaal kleed en vervolgens afgedekt met een laagje zand. Niemand die het straks nog ziet, maar het scheelt een heel stuk in onderhoud. De T.C. ging met het plan van Douwe akkoord.

De voorbereidingen voor het nieuwe fierljepseizoen zijn dit jaar in Winsum dan ook al vroeg begonnen. In het midden van maart werden de eerste van ruim 3000 zandzakjes gevuld door bestuursleden en vrijwilligers. Inmiddels staat de beschoeiing grotendeels en is de waterbak volledig leeggepompt. Voor de 9 graskarpers die de bak wiervrij houden is een tijdelijk onderkomen gerealiseerd, zodat ze straks ook in de nieuwe waterbak hun nuttige werk weer kunnen doen. Ook aan de tribunezijde zal het zandbed worden aangepakt. Over de gehele lengte wordt dit met een meter verbreed. Zeker tegenover de schans die door de jongens wordt gebruikt, was dit hard nodig. Tijdens de laatste wedstrijden kwamen ze tijdens verre sprongen al bijna in het gras terecht. Ook zal daar in de waterbak meer ruimte worden gemaakt, door de grindbak uit te breiden. De gemiddelde lengte van de jongens wordt steeds groter en de pols kan dus steeds verder weg worden gezet. Nu we toch eenmaal bezig zijn, kunnen we alles beter maar meteen goed aanpakken. Bij dit alles blijkt maar weer eens hoe belangrijk onze sponsors zijn. Mede dankzij het feit dat we gebruik mogen maken van de know-how en het materiaal van het plaatselijke loonbedrijf van Johannes Frankena zijn we in staat om een dergelijk project van deze omvang in zelfbeheer uit te voeren.

Het feit dat er iedere zaterdag een grote groep vrijwilligers beschikbaar is om mee te helpen geeft aan dat het fierljeppen in Winsum nog steeds een belangrijke plaats inneemt. Er zal echter nog wel heel hard moeten worden gewerkt om alles voor de eerste wedstrijden voor elkaar te krijgen. Het zou mooi zijn als we voor al dit werk in Winsum weer een of meer records zouden terugkrijgen. De mooiste beloning zou natuurlijk een sprong van 19 meter zijn. Wij zullen er van onze kant in ieder geval alles aan doen om de accommodatie zo optimaal mogelijk klaar te hebben voor de wedstrijden en het FK.

Namens de Stichting Fierljep Akkommodaasje Winsum,
Jouke Jansma

Bron: Op ‘e Skâns – 2000