Primeur op Frysk Kampioenskip fierljeppen

“Wij hebben van het zorgcentrum Het Want uit Franeker twee masseurs voor de ljeppers beschikbaar”

Het gezondheidscentrum is een samenwerkingsverband van diverse (para) medische diensten. Gezondheidscentrum Het Want bestaat uit 3 locaties in Franeker:

• Locatie Het Want (hoofdlocatie)
• Locatie Bloemketerp
• Locatie Het Vliet

Hun visie is dat door samenwerking tussen de verschillende hulpverleners betere zorg wordt verleend. Door korte onderlinge lijnen is het mogelijk om snel en gericht gebruik te maken van een ieders specifieke deskundigheid. Zo ben je altijd verzekerd van de beste zorg.

Wij van de Fierljep Feriening winsum e.o. zijn met Het Want de samenwerking aangegaan om op het FK de ljeppers gebruik te laten maken van een stukje specifieke zorg.

De masseurs / specialisten Arjen Wassenaar en Richard Piersma kunnen de ljeppers op verschillende manieren bijstaan met raad en daad en ze kunnen zich laten masseren voor, tijdens of na de wedstrijd.

Bij Het Want heeft men verschillende mogelijkheden:
Bekkenfysiotherapie
Cesar / Mensendiek
Creatieve therapie / coaching
Diëtist
Fysiotherapie
Homeopathie
Logopedie
Mesologie
Mondhygiënist
Osteopathie
Pedicure
Podotherapie
Psychologie
Sportarts

Het is een uitgebreid pakket wat men de sporters kan aanbieden.