08 augustus 2015 Frysk Kampioenskip

Op 08 augustus 2015 zal voor de 59e keer het Frysk Kampioenskip gesprongen worden in Winsum. Dit jaar zal er voor het eerst in 5 klassen gesprongen worden, in plaats van 4 klassen. De Famkes klasse (dames t/m 16 jaar) zullen worden toegevoegd.

Bart Helmholt heeft vorig jaar voor de derde keer op rij de Sulveren Pols gewonnen, om deze reden mocht hij deze houden. De nieuwe Sulveren Pols is gemaakt door Juwelier Kramer uit Franeker, welke is aangeboden door de Provincie Friesland. Deze Sulveren Pols is een provinciale prijs en wordt dan ook aangeboden door de Commissaris van de Koning (CvK) aan degene met de verste sprong die dag.

Dit jaar is Poiesz voor de tweede keer de evenementensponsor. Zij hebben klanten die een VIP-arrangement hebben gewonnen uitgenodigd. Poiesz deelt bij de ingang appels uit en er komt een grote poort te staan en diverse beachvlaggen. Het promotieteam van Poiesz zal loten voor de Feriening verkopen waarvan de opbrengst naar de jeugdljeppers gaat, we willen graag nieuwe jeugdschansen.

Omrop Fryslân gaat de fierljepwedstrijd LIVE uitzenden op tv. Daarbij hebben ze ook een primeur; Er zal een telescoopcamera gebruikt worden welke boven op de bult komt te staan en die deels over het publiek kan zwenken. Hiervoor wordt er een plateau boven op de bult gemaakt.

Wij wensen alle deelnemers aan het FK veel succes!

Entree
Kinderen t/m 12 jaar € 3,50
Volwassenen € 7,50

Tijdschema

13.00 uur
Start Frysk Kampioenskip

± 16.30 / 17.00 uur
Huldiging van de winnaars zal plaats vinden in de buurt van het zandbed

± 18.30 uur
De prijsuitreiking vind plaats in de bovenzaal van de Herberch de Tryesprong te Winsum