Het regende PR’s bij het Fierljeppen in Winsum 3e klas

Zaterdag werd er een 3e klas fierljepwedstrijd gehouden in Winsum. Het was een schitterende dag om te ljeppen en dat bleek al snel aan de eerste sprongen die gemaakt werden. De eerste jeugdljeppers verbraken bijna allemaal hun PR’s. Dit was zowel bij de meisjes als bij de jongens t/m 10 jaar en op de C-schans bij de jongens en dat is uitzonderlijk te noemen.

Bij de jongens t/m 10 jaar werd er zeer goed gesprongen Sipke Dokter uit Tzummarum was na de eerste sprong leider maar werd na de tweede sprong voorbij gesprongen door Mads Tolsma uit Berlikum met 2 centimeter. In de laatste sprong haalde Germ Terpstra uit Tzum het uiterste en kwam maar liefst tot een afstand van 6.80 m wat een PR verbetering van 41 centimeter.

Bij de jongens en meisjes t/m 12 stonden de PR’s te scherp maar spannend was het wel. Er was bij de jongens een die er dit keer boven uitstak, Steven Douma uit Oppenhuizen met een afstand van 8,67 m. Om de tweede t/m de vierde werd binnen 25 centimeter van elkaar gesprongen. Wisse Broekstra uit Tzummarum haalde in zijn laatste sprong nog een afstand van 7,42 m waarmee hij Wietse Leffertstra uit Broek 20 centimeter voor bleef. Sietse Pieter de Boer uit Kubaard werd vierde met een afstand van 7,17 m. Spannender was het bij de meisjes t/m 12 jaar, het verschil was daar maar 2 centimeter in het voordeel van Chantal Koehoorn uit Sneek met een afstand van 7,26 m, zij bleef daarmee Henrieke Wijnstra uit Tzum net de baas die 7,24 m ljepte.

Jongens op de C-schans proberen aan de limiet te voldoen om daarna mee te mogen ljeppen in de 2e klas. Lesley van der Veen uit Koudum sprong een verdienstelijke 11,65m¹ waarmee hij zich zeker aan die limiet heeft voldaan. Dit is bovendien een PR verbetering van maar liefst 2,13 m. Hendrik Westra uit Burgum verbeterde zijn PR met 65 centimeter en Renzo Zwaagma uit IJlst had nog geen afstand staan op de C-schans maar kwam wel tot een verdienstelijke 10,50 m.

De eerst volgende wedstrijd voor de 3e klas zal plaats vinden in het It Heidenskip op 13 juni 2015 om 10.00 uur. Hopen dat we dan weer zo veel succes hebben.

Jongens t/m 10 jaar:
Naam + afstand
1 Germ Terpstra, Tzum – 06.80 (p.r.)
2 Mads Tolsma, Berlikum – 05.95 (p.r.)
3 Sipke Dokter, Tzummarum – 05.93 (p.r.)
4 Wilco Miedema, Vrouwenparochie – 05.58 (p.r.)
5 Hendrik Jacob Krol, IJlst – 05.37 (p.r.)
6 Mike Scholman, Winsum – 05.32 (p.r.)
7 Jitse Postma, Winsum – 04.48 (p.r.)

Meisjes t/m 10 jaar:
Naam + afstand
1 Lisse van der Knaap, IJlst – 06.17
2 Maureen Westerhof, IJlst – 05.62 (p.r.)
3 Berber de Vries, Mantgum – 05.32 (p.r.)

Jongens t/m 12 jaar
Naam + afstand
1 Stefan Douma, Oppenhuizen – 08.67
2 Wisse Broekstra, Tzummarum – 07.42
3 Wietse Leffertstra, Broek – 07.22

Meisjes t/m 12 jaar
Naam + afstand
1 Chantal Koehoorn, Sneek – 07.26
2 Henrieke Wijnstra,Tzum – 07.24
3. Nynke de Vries, Mantgum – Geen

Jongens C-schans
Naam + afstand
1 Lesley van der Veen, Koudum – 11.65 (p.r.)
2 Hendrik Westra, Burgum – 10.76 (p.r.)
3 Renzo Zwaagman, IJlst – 10.50 (p.r.)
4 Sander Douma, Oppenhuizen – 10.39
5 Siem Lefferts, Burgum – 10.05 (p.r.)
6 Kyrill van Veen, Vegelinsoord – 09.44 (p.r.)

2015-06-06_3

2015-06-06_2