Fierljep Feriening Winsum e.o. opgericht

Fierljep Feriening Winsum e.o. is een feit. Op 3 februari 2015 jongstleden zijn Janeth van Elsloo, Thirza Diks, Jildou Postma en Freerk Broekstra bij de notaris Van der Hem uit Jorwert langs geweest om de eigen gemaakte statuten te ondertekenen.

De Stichting zal nu verder gaan met een dagelijks bestuur welke alleen de accommodatie gaat exploiteren en de feriening wordt het aanspreekpunt voor de ljeppers. Er zal het komende jaar een samensmelting plaats vinden waarmee ‘alles één’ gaat worden.

Hiermee is een lange gekoesterde wens van velen uitgekomen.


Op de foto: Ondertekening van de statuten bij de notaris Van der Hem in Jorwert.