Fierljeppen is een zware sport

Friesland is het land van Sûkerbôle, een schitterende taal en de Kameleon-tweeling. Die Kameleon-films zijn klassiekers die bijna iedere jongere gezien heeft als kind. In de...
Lees meer

FK Jeugd yn Drylts

Klik hjir foar de foto’s Der wienen PR’s foar: Brent Monsma, 7.19 m. Jeltske Terpstra, 7.17 m. Sipke Dokter 9.17 m. Berber de Vries 8.01...
Lees meer

13 mei 2017 Winsum op de Kaart

Feestelijke opening bij de Fierljepschans om 11.00 uur. Fierljep Feriening Winsum Wij hebben de openings act met de 4 burgemeesters van Littenseradiel, Franekeradiel, Menameradiel en...
Lees meer

Walbeschoeiing update

Zaterdag 15 april 2017 is met hulp van loonbedrijf Frankena en Frythermo de laatste hand aan de overgang waterbak / zandbak gereed gemaakt. Natuurlijk was...
Lees meer

Zaaltraining 24 maart 2017

Elke vrijdag wordt er door de fierljeppers van Winsum in de zaal getraind. Hieronder staan een paar korte fragmenten van de training.

Walbeschoeiing met foam

Wij zijn gestart met de renovatie van de fierljepaccommodatie. Hierbij wordt de overgang waterbak met het zandbed vervangen. Er komt een beschoeiing met daarop een...
Lees meer